อยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนอะไร
เลือกคณะให้ตรงกับอาชีพที่อยากทำ
เนื้อหาต้นฉบับการดู 17 ครั้ง0สร้างเมื่อ 17-03-2023 08:51:12
แชร์ไปยังโซเชียล

สวัสดีค่ะ น้องๆทุกคน ใครที่จบม.6แล้ว ยังลังเลว่าเรียนคณะไหนดี วันนี้ข้าวมีคำตอบค่ะ ทำไมถึงต้องเรียนให้ตรงสาย เพราะการเรียนตรงสาย มีโอกาสได้งานมากกว่า ค่ะ 

อยากเป็นครูต้องเรียนคณะอะไร
อยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนอะไร

ถ้าอยากเรียนคณะที่เป็นครูโดยตรง แนะนำให้เลือกเรียนคณะหรือสาขาตามนี้ :

– คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– สาขาย่อยในคณะอื่นๆ ที่มีวงเล็บว่า กศ.บ. เช่น คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย (กศ.บ.)

– คณะหรือสาขาที่ต้องสอบ PAT5 (รหัสวิชา 75. ความถนัดทางวิชาชีพครู)

อยากเป็นตำรวจต้องเรียนคณะอะไร
อยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนอะไร

1. คณะรัฐศาสตร์/คณะนิติศาสตร์ : เหมาะมากหากน้องต้องการเป็นนายร้อยตำรวจในสังกัดการป้องกันอาชญากรรม สืบสวนสอบสวน สายงานยุติธรรมและความปลอดภัย เป็นต้น จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อเข้ารับราชการครบ 1 ปี จึงจะได้รับสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)

2. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : เหมาะมากหากน้องมีความสนใจอยากเป็นตำรวจในสายงานวางแผน บริหาร ป้องกันปราบปราม เป็นต้น จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อเข้ารับราชการครบ 1 ปี จึงจะได้รับสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)

3. คณะวิทยาศาสตร์/เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยาเหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายงานพิสูจน์หลักฐาน จะได้รับยศ ร้อยตำรวจตรี

4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายบัญชี ไม่ว่าจะด้านอำนวยการ ธุรการและอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับงานด้านบัญชีในสำนักงานตำรวจนั่นเอง

5. คณะดุริยางค์/ดนตรี เหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายกองดุริยางค์ จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อรับราชการครบ 1 ปี จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรให้น้องๆ เข้าไปศึกษาและได้วุฒิการศึกษาที่พร้อมจะออกไปทำงาน สอบเข้าการเป็นตำรวจได้เลย

อยากเป็นไกด์ต้องเรียนคณะอะไร
อยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนอะไร
  • สายสามัญ หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว สำหรับการจบออกมาเป็นมัคคุเทศก์โดยตรง หรืออาจเรียนในสาขาที่ใกล้เคียงแล้วสามารถนำมาประยุกต์ และไปสอบเป็น มัคคุเทศก์ได้ภายหลัง เช่น นิเทศศาสตร์, การโรงแรม
  • สายอาชีพ ต้องจบการศึกษาอนุปริญญา ในสาขามัคคุเทศก์ หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด
    หรือ ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่กำหนด

มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่ต้องสอบ "บัตรมัคคุเทศก์" หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า บัตรไกด์ โดยจะการจัดการสอบโดยกรมการท่องเที่ยว ประเภทการสอบจะแบ่งได้ ดังนี้

  • ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไป
  • ใบอนุญาตมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
  • ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

โดยเนื้อหาในการสอบ จะแบ่งออกเป็น หมวดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งจะเน้นหมวดนี้มากที่สุด และมีการแบ่งย่อยเป็นความรู้เชิงวิชาการและความรู้ด้านทักษะอาชีพ 
ส่วนอีกหมวดหนึ่ง คือ การวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมทั้วหมดไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่า “ผ่านการทดสอบ”

อยากเป็นเชฟทำอาหาร ต้องเรียนคณะอะไร
อยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนอะไร

อาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษรวมไปถึงความชอบส่วนตัวและความสนใจผนวกรวมอยู่ด้วยกัน นั่นก็คือ “อาชีพเชฟ” โดยอาชีพเชฟตามที่รู้จักกันทั่วไปก็คืออาชีพที่มีหน้าที่ปรุงอาหารระดับชำนาญการ บางรายอาจเป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารหรือออกแบบอาหารให้มีความแตกต่างด้วยวัตถุดิบพื้นฐาน ผ่านการผสมผสานคลุกเคล้าได้เข้ากันอย่างลงตัว นำไปสู่เมนูอาหารเด็ดประจำร้านหรือภัตตาคารที่หลายคนกล่าวขานถึง
แต่ในการจะประกอบอาชีพเชฟได้นั้นอาจไม่ง่ายนัก ไม่ใช่เพียงแต่ทำอาหารเป็นและจะเรียกตัวเองว่าเชฟได้ เพราะในการประกอบอาชีพนี้ฝีมือต้องถึงขั้น การประกอบอาหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักสูตรหรือรูปแบบที่ได้มาตรฐาน อาจไม่ใช่ความตายตัว เพราะสามารถพลิกแพลงหรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ และทุกอย่างจำเป็นต้องมีแบบแผนซึ่งได้รับการยอมรับตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ทำให้ในการจะประกอบอาชีพเชฟต้องผ่านการร่ำเรียนตามหลักสูตรของทางสถาบันที่จัดสอนอย่างเป็นรูปเป็นร่าง เพื่อในการสมัครงานจะได้มีหลักฐานทางการศึกษาว่าผ่านการร่ำเรียนและมีวิชาชีพทางด้านอาชีพเชฟมาจริง บทความนี้จึงถือโอกาสรวบรวมมาซึ่งช่องทางการศึกษาเพื่อร่ำเรียนไปประกอบอาชีพเชฟโดยเฉพาะ สานฝันให้คนรักการปรุงอาหารและอยากเป็นเชฟโรงแรมหรูให้เป็นจริงในที่สุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (Culinary Science and Foodservice Management) หรือ เชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef) เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่บูรณาการเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านศิลปะของการปรุงอาหารเข้าไว้ด้วยกัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี  สาขาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 
โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit Culinary School)
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี (MSC) หลักสูตรระยะสั้น (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล (OHAP) หลักสูตรระยะสั้น (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

อยากเป็นนักข่าวต้องเรียนคณะอะไร
อยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนอะไร

เอาจริงๆ แล้วการเป็นนักข่าว เรียนสายไหนก็สามารถทำอาชีพนี้ได้ ขอให้มีบุคลิกภาพ ความมั่นใจ การพูดจาที่ฉะฉานไว้ก่อน โดยคณะที่เรียกว่าเอื้ออำนวยต่อการทำอาชีพนักข่าวนั้นก็คือ คณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ รวมไปถึง คณะสื่อสารมวลชนที่ในช่วงเวลาที่เรียนนั้นจะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกการสื่อสาร การนำเสนอ ต่างๆ แล้วแต่คณะที่สอน อย่างเช่นการอ่านข่าว การเขียนข่าว การถ่ายภาพ หรือ การตัดต่อวิดีโอด้วยนั่นเอง

เป็นยังไงบ้างคะ กับ5อาชีพที่นำเสนอไป มีอาชีพที่น้องๆสนใจบ้างรึป่าว ถ้ามีอย่าลืมเลือกมหาลัยที่ตัวเองชอบด้วยน้าา ขอให้สอบเข้ามหาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝัน และคณะที่ตัวเองชอบค่ะ